Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00
Sekretariat 
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95 Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców w kwestii złego stanu dróg, Urząd Gminy Dygowo informuje, że zostały zlecone naprawy dróg wg. załączonego poniżej wykazu. Jednakże zwracamy Państwa uwagę na fakt, iż warunki pogodowe (opady deszczu, woda zalegająca na drogach) nie pozwalają chwilowo na prowadzenie prac. Wykonawca czeka na poprawę pogody. Z dróg musi zejść woda zalegająca w kałużach. Naprawa dróg w warunkach takich jak teraz, spowoduje, że rezultat nie utrzyma się nawet przez okres tygodnia, kruszywo nie zagęści się, powodując większe błoto.

Drogi stopniowo utwardzamy kruszywem, ale zimowe warunki atmosferyczne  śnieg, deszcz, mróz i brak stabilnej podbudowy są  powodem tak drastycznej dewastacji dróg.  

Naprawa zlecona teraz ma pomóc doraźnie  i będzie polegała na uzupełnieniu miejscowym ubytków. Wiosną, tak jak w latach ubiegłych, zostanie zlecona gruntowna naprawa przy użyciu równiarki ,walca drogowego oraz znacznie większej ilości kruszywa.