Gmina Dygowo ma gotowe plany „antywiatrakowe”

Gmina Dygowo ma gotowe plany „antywiatrakowe”

Ustawa z  2016 roku o elektrowniach wiatrowych wprowadziła zakaz zabudowy mieszkaniowej w tzw. strefie wiatrakowej, która na terenie gminy Dygowo wynosi 1,5 km. Jednocześnie ustawa umożliwiła  gminom  przygotowanie i uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w tych strefach. W oparciu o tą ustawę gminy mają  czas do 14 lipca 2022 roku na uchwalenie tych planów „antywiatrakowych”, czyli pozwalających na zabudowę , czy też rozbudowę  na terenach znajdujących się w strefach wiatrakowych.

W chwili obecnej projekty planów dla gminy Dygowo są już uzgodnione z instytucjami zewnętrznymi i są dostępne na stronie bip.dygowo.pl . Jest to etap tzw. wyłożenia do publicznego wglądu .

Plany są wyłożone są urzędzie gminy od 7 kwietnia do 13 maja. Uwagi do tych planów można składać do 31 maja br..  Uwagi będą analizowane pod kątem przepisów prawnych oraz możliwości planistycznych czy mogą być uwzględnione czy też nie. Ponadto z projektami planów można zapoznać się na stronie internetowej gminy http://bip.dygowo.pl/index.php?id=118216

>

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Dygowo: obręb Dygowo, Stojkowo, Stramniczka, Jazy, Gąskowo

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Dygowo: obręb Świelubie, Pustary, Bardy, Miechęcino, Dębogard, Piotrowice

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Dygowo: obręb Wrzosowo, Skoczów, Łykowo, Jazy

Zobacz również:

Artykuł z 19 lutego  2019 r.. Uwaga ! Wiatraki a warunki zabudowy mieszkaniowej w gminie Dygowo


Drukuj