Milion złotych dofinansowania na dwie inwestycje w gminie Dygowo

Milion złotych dofinansowania na dwie inwestycje w gminie Dygowo

Anna Bańkowska – Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego przywiozła do Dygowa kolejne umowy na dofinansowanie inwestycji gminnych. Tym razem będą to: świetlica wiejska w Miechęcinie i przebudowa I etapu drogi gminnej na nawierzchnię z płyt betonowych na odcinku Czernin-Bardy.

Uzyskane dofinansowanie w kwocie 500 tysięcy złotych na budowę świetlicy w Miechęcinie pochodzi z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. Szacunkowa (kosztorysowa)  wartość inwestycji to 1.000.000 zł.

Natomiast inwestycja związana z przebudową drogi gminnej na nawierzchnię z płyt betonowych na odcinku Czernin-Bardy o długości 990m , uzyska dofinansowanie w kwocie 599.960,62 zł (53,85%) z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Szacunkowa (kosztorysowa) wartość inwestycji 1.114.093 zł.

W dniu dzisiejszym wójt Gmin Dygowo Grzegorz Starczyk i Anna Bańkowska podpisali umowy na wymienione inwestycje.

Anna Bańkowska – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego i Grzegorz Starczyk - Wójt Gminy Dygowo podpisują umowy.

Teren w Miechęcinie gdzie planowana jest budowa świetlicy wiejskiej.

Droga gminna utwardzona do przebudowy w etapie I od strony Czernina na odcinku 990 metrów w kierunku Bard.

 


Drukuj