Plac pokoleń i remiza OSP w Dygowie. Uchwała, przetarg i realizacja (PODCAST)

Plac pokoleń i remiza OSP w Dygowie. Uchwała, przetarg i realizacja (PODCAST)

 Gmina otrzymała 7.830.000 złotych  z drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę centrum rekreacyjnego zwanego placem pokoleń wraz z remizą w centrum Dygowa. Po wprowadzeniu wymienionej kwoty do budżetu gminy na najbliższej sesji będzie można rozpocząć procedurę przetargową na tę inwestycję. Do tego momentu wszystko jest oczywiste. Ile firm stanie do przetargu i jakie kwoty zaoferują? Tego dziś nie da się przewidzieć.

Wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk w podcaście poniżej przedstawił w tej sprawie swój punkt widzenia.


Drukuj