Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00

Sekretariat
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95
Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

Cykliczne spotkanie z wójtem Gminy Dygowo tym razem plenerowe, miało miejsce w na terenie budowy tzw. placu pokoleń i remizy OSP w Dygowie. Wśród poruszonych tematów tradycyjnie najwięcej czasu poświęcono inwestycjom gminnym wśród których wójt obszernie przedstawił perspektywy budowy sieci ścieżek rowerowych. Rozmawiano o przedsięwzięciach inwestorów zewnętrznych w zakresie  budowy elektrowni słonecznych oraz o wydarzeniach związanych z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu gminy Dygowo.