Przebudowa drogi gminnej na osiedlu mieszkaniowym we Wrzosowie - II etap

Przebudowa drogi gminnej na osiedlu mieszkaniowym we Wrzosowie - II etap

W drugiej połowie 2018 roku na zlecenie Gminy Dygowo wykonana została przebudowa drogi gminnej na osiedlu we Wrzosowie (zobacz: art.1  i  art.2). 13 października 2023 roku wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk podpisał z wykonawcą umowę na drugi etap inwestycji na osiedlu we Wrzosowie. Wykonawcą zadania jest Zakład Robót Inżynieryjnych i Wodno- Melioracyjnych Andrzej Zakrzewski  z Kołobrzegu. Wartość inwestycji to kwota 1 021 945,50 zł brutto ,a dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 341 342,45 złotych. Termin zakończenia inwestycji to 25 luty 2024 r.. Zakres inwestycji obejmuje budowę jezdni, chodników, miejsc  parkingowych, zagospodarowanie terenów zielonych, poboczy oraz oświetlenie terenu.


Drukuj