Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00

Sekretariat
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95
Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Dygowo wójt Grzegorz Starczyk poinformował zebranych, że od 2 stycznia 2024 roku przejazd przez most na Parsęcie w Kłopotowie będzie ograniczony do 2,5 tony.  Informację o zmianie tonażu przesłało na początku grudnia do urzędu gminy Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu.  Uzasadnienie takiej decyzji wiąże się ze złym stanem technicznym konstrukcji mostu.Most znajduje się w ciągu drogi powiatowej 3335Z Włościbórz –Wrzosowo. Jakie konsekwencje będą się wiązały z takim stanem rzeczy dla mieszkańców i samorządu gminy Dygowo  przedstawia materiał wideo.