Umowa na budowę drogi w centrum Czernina podpisana

Umowa na budowę drogi w centrum Czernina podpisana

20 grudnia 2023 roku w urzędzie gminy podpisana została umowa budowę drogi gminnej w miejscowości Czernin. Zagospodarowany będzie teren przy szkole podstawowej i wokół pomnika. Inwestycja obejmuje zakresem budowę nawierzchni drogi gminnej, nawierzchni chodnika i ciągów pieszych, nawierzchni zjazdów i miejsc parkingowych oraz oznakowanie, a w ramach prac instalacyjnych powstanie oświetlenie drogowe. Wykonawcą inwestycji jest KMC Krzysztof Machaj Company z Będzinka. Wartość inwestycji to kwota 1.226.415,37 zł brutto. Termin wykonania zadania 28 maja 2024 roku. Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

 


Drukuj