Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00
Sekretariat 
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95 Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

20 grudnia 2023 roku w urzędzie gminy podpisana została umowa budowę drogi gminnej w miejscowości Czernin. Zagospodarowany będzie teren przy szkole podstawowej i wokół pomnika. Inwestycja obejmuje zakresem budowę nawierzchni drogi gminnej, nawierzchni chodnika i ciągów pieszych, nawierzchni zjazdów i miejsc parkingowych oraz oznakowanie, a w ramach prac instalacyjnych powstanie oświetlenie drogowe. Wykonawcą inwestycji jest KMC Krzysztof Machaj Company z Będzinka. Wartość inwestycji to kwota 1.226.415,37 zł brutto. Termin wykonania zadania 28 maja 2024 roku. Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych