Jubileusz Złotych Godów Pary z Dygowa

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Dygowie odbyła się uroczystość z okazji  pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego. Jubilaci to Państwo Aleksandra i Jan Oleńczuk z Dygowa. Ceremonii przewodniczył Wójt  Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk w asyście kierowniczki Urzędu Stanu Cywilnego Ewy Kowalczyk. Jubilatom przyznane zostały przez Prezydenta RP  medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, które wręczył wójt. Ponadto Złota Para uhonorowana została  kwiatami , pamiątkowym dyplomem oraz upominkami sygnowanymi imionami Jubilatów i herbem Gminy.  Uroczystość odbyła się w obecności rodziny. Szacownym Jubilatom życzymy zdrowia i kolejnych ,szczęśliwych lat wspólnego pożycia.
Autor zdjęć Marek Kawęcki.
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.