Złote Pary uhonorowane medalami Prezydenta RP

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dygowie odbyły się uroczystości uhonorowania  Złotych Par Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznanymi  przez Prezydenta RP. Jubileusz pięćdziesięciu lat pożycia małżeńskiego , czyli Złote Gody obchodziły pary: Teresa i Jan Myśliwy, Krystyna i Wilhelm Jankowscy oraz  Barbara i Marian Zapalscy (w tej kolejności na zdjęciach). List okolicznościowy podkreślający wartości rodziny ,ofiarność, codzienny trud wychowania dzieci, odpowiedzialność i zgodność pożycia , odczytała jubilatom kierowniczka USC Ewa Kowalczyk, a wójt Grzegorz Starczyk wręczył medale. Następnie ,wraz z gratulacjami i serdecznymi życzeniami złożonymi przez włodarza gminy, małżonkowie otrzymali listy gratulacyjne, kwiaty i upominki.
Autor zdjęć Marek Kawęcki

Drukuj