Złota Para z Gminy Dygowo uhonorowana medalami Prezydenta RP

Medal „Za długoletnie pożycie małżeńskie” jest  uznaniem Prezydenta RP za spędzenie półwiecza w jednym związku małżeńskim. W dniu wczorajszym Państwo Anna i Edmund  Grydziuszko  z Włościborza zostali uhonorowani tym zaszczytnym wyróżnieniem  w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dygowie.  W imieniu prezydenta medale wręczył wójt Grzegorz Starczyk. List okolicznościowy odczytała kierowniczka USC Ewa Kowalczyk. Słowa listu kierowane  do Jubilatów podkreślały jak wiele wyrzeczeń  wysiłku, sukcesów i porażek, z którymi trzeba było sobie radzić razem ,kryło się w ciągu pięćdziesięciu lat pożycia małżeńskiego.  Wójt po wręczeniu medali  złożył Złotej Parze gratulacje i życzenia do których dołączył  listy gratulacyjne, kwiaty i okolicznościowe upominki.
Autor zdjęć Marek Kawęcki