Złote Gody pary małżeńskiej z Pustar

Złote Gody pary małżeńskiej z Pustar

Państwo Stanisława i Tadeusz Kłak z Pustar obchodzili jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Z okazji tego wyjątkowego święta  jubilaci zostali uhonorowani  medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” , przyznanymi przez Prezydenta RP. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się urzędzie gminy w gabinecie wójta*. Rozpoczęła Kierowniczka  Urzędu

Stanu Cywilnego w Dygowie Ewa Kowalczyk odczytując list okolicznościowy , po czym wójt Grzegorz Starczyk wręczył Złotej Parze odznaczenia prezydenckie.  Po tej oficjalnej części ceremonii  wójt wygłosił laudacje na cześć Jubilatów , następnie wręczył  kwiaty  oraz upominek.  Szacownym Jubilatom z okazji Złotych Godów życzymy zdrowia , wzajemnego wsparcia oraz szczęścia na dalszej drodze małżeńskiego życia.
*Sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Dygowie jest aktualnie w remoncie, który potrwa  do końca bieżącego roku.

Autor zdjęć Marek Kawęcki


Drukuj