Informacja dla Par obchodzących w 2019 roku jubileusz pożycia małżeńskiego

Informacja dla Par obchodzących w 2019 roku jubileusz pożycia małżeńskiego

Urząd Stanu Cywilnego w Dygowie zaprasza wszystkie pary małżeńskie, będące stałymi mieszkańcami gminy Dygowo zainteresowane otrzymaniem medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie o wyrażenie swojej woli poprzez dokonanie zgłoszenia.Powyższe dotyczy par małżeńskich, które będą obchodziły w roku 2019 Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz par małżeńskich, które mają dłuższy staż małżeński i nie zostały odznaczone medalami. Z uwagi na dość długi czas oczekiwania na przyznanie odznaczeń prosimy o wcześniejsze dokonywanie zgłoszeń i jednocześnie przypominamy, że wręczanie medali następuje w ciągu 6-ciu miesięcy od chwili przyznania ich przez Prezydenta RP.
Informacje o kandydatach należy zgłaszać osobiście do   28.02.2019 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego  w Dygowie, pok. Nr 1. (informacja pod numerem tel. 94 35 84 670).


Drukuj