W marcu startuje e-dowód. Będą przerwy techniczne w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych

W marcu startuje e-dowód. Będą przerwy techniczne w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych

4 marca 2019 r., tj. zgodnie z ustawą o dowodach osobistych oraz zobowiązaniami wobec Komisji Europejskiej wdrożony zostanie e-dowód. E-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną. Będzie bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. Nowy dowód będzie zewnętrznie podobny do obecnego, wewnątrz będzie jednak znajdował się chip, w którego pamięci znajdą się m.in. dane identyfikacyjne umieszczone w warstwie graficznej, w tym zdjęcie biometryczne.

Wnioski o wydanie nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną będzie można składać od 4 marca 2019 r. Będzie to dotyczyło przede wszystkim osób, których dowody straciły ważność lub w przypadku zniszczenia czy utraty dokumentu. Proces wymiany dowodów będzie rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r.

w związku z wdrożeniem zaplanowanym na 4 marca 2019 r.  dowodów osobistych z warstwą elektroniczną planowane są czasowe przerwy techniczne, w tym przerwa w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych.

- W środę 27 lutego 2019 r. czasowo zostanie wyłączona możliwość wnioskowania przez Internet o dowód osobisty. Usługa ta zostanie włączona ponownie 4 marca.

- W piątek 1 marca od godz. 12.00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, że od tego momentu do końca godzin otwarcia urzędu gminy, nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych, w tym złożenia wniosków o dowód osobisty oraz wydania już spersonalizowanego dowodu. Wnioski o dowód można składać maksymalnie do godz. 11.30.

Od 4 marca w urzędzie gminy będzie dostępny dla interesantów czytnik dowodów osobistych z czipem ( na zdjęciu kierowniczka USC Dygowo prezentuje urządzenie). 

 


Drukuj