Na terenie gminy Dygowo w 2020 roku USC zarejestrował 43 urodzenia – 28 dziewczynek i 15 chłopców (2019- 46 urodzeń)

Najpopularniejsze imię żeńskie - Julia i Maja, męskie –Leon

W 2020 roku w USC w Dygowie zarejestrowano 10 małżeństw (2019 – 34 małżeństwa). Rozwodów było 11 ( 2019 -13 rozwodów).

Zgony mieszkańców w 2020 roku to liczba 80 (2019- 72 zgony).

Poniżej wykres ilości mieszkańców w latach 2015-2020 oraz wykaz ilości mieszkańców gminy w poszczególnych miejscowościach.

usc-dygowo-ststystyka-2020