5 listopada nastąpi przerwa techniczna systemu do obsługi dowodów osobistych

5 listopada nastąpi przerwa techniczna systemu do obsługi dowodów osobistych

W piątek 5 listopada 2021 r. nastąpi przerwa techniczna systemu informatycznego do obsługi dowodów osobistych. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego, odbiór dowodu osobistego oraz zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu będzie możliwe tylko do godziny 11.30.

Skrócenie czasu obsługi klientów związane jest z wdrażaniem przez Rząd nowych rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodów osobistych z dodatkową cechą biometryczną tj. odciskami palców.

Od 8 listopada 2021 r. wnioski o wydanie dowodu osobistego będą przyjmowane według nowych zasad – będzie obowiązywał nowy wzór wniosku, a osoba, która ukończyła 12 rok życia będzie zobowiązana do złożenia odcisków palców oraz własnoręcznego czytelnego podpisu. Czynność odbioru nowego dowodu również będzie wymagała osobistego stawiennictwa w urzędzie. Przy odbiorze dowodu nastąpi weryfikacja odcisków palców zawartych w warstwie elektronicznej dowodu.

UWAGA: DOTYCHCZAS WYDANE DOWODY OSOBISTE ZACHOWUJĄ SWOJĄ WAŻNOŚĆ ZGODNIE Z DATĄ WAŻNOŚCI W NICH ZAMIESZCZONĄ. NIE BĘDZIE KONIECZNOŚCI WYMIENIAĆ ICH NA NOWE!


Drukuj