Sprawdź ważność dowodu osobistego!

Sprawdź ważność dowodu osobistego!

Dowody osobiste wydane w 2012 roku tracą ważność. Sprawdź, czy nie musisz wymienić swojego dokumentu tożsamości.

Dodatkowe informacje i formalności  dotyczące wymiany dowodu osobistego załatwiane są w Urzędzie Gminy Dygowo – Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 1, tel. 94 358 46 70.