Państwo Krystyna i Tadeusz Wolanin z Pustar świętowali jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Złota Para zawarła związek małżeński w 1971 roku w Gościnie. Ten moment sprzed pół wieku utrwalony na fotografii , prezentujemy poniżej.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda przyznał dostojnym jubilatom medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w gronie rodziny w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dygowie.  List okolicznościowy odczytała kierowniczka USC w Dygowie, Ewa Kowalczyk ,a odznaczenia  w imieniu prezydenta wręczył Wójt Gminy Dygowo ,Grzegorz Starczyk . Tradycyjnie jubilaci otrzymali z rąk wójta okolicznościowe dyplomy, kwiaty i upominek.

Złotej Parze życzymy kolejnych wspólnych lat pożycia w zdrowiu , szczęściu i miłości najbliższych.