Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Dygowo

Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Koszalinie powołane zostały obwodowe komisje wyborcze w gminie Dygowo ds. przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w obwodach. Poniżej zamieszczamy postanowienie komisarza wraz z załącznikami w których wymienione są składy osobowe komisji w sześciu OKW na terenie gminy Dygowo