Wakacje z Siatkówką 2016

Po małym sukcesie poprzedniej, pierwszej edycji projektu Wakacje z siatkówką Grot Dygowo idzie za przysłowiowym ciosem i postanowił kontynuować zabawę podczas tegorocznych wakacji. Projekt zakłada realizację działań w sferze sportowo-rekreacyjnej, a także edukacyjnej i promocyjnej. Niniejszym projektem pragniemy odpowiedzieć na potrzeby sportowe mieszkańców gminy Dygowo, które umożliwią integrację społeczności lokalnej, a także pobudzą zainteresowanie dzieci, młodzieży i dorosłych sportem. Poprzez popularyzację siatkówki chcemy zachęcić i nauczyć uczestników jak zdrowo i bezpiecznie spędzać czas. W tym miejscu warto zaznaczyć, że w tym roku do wspólnej zabawy dołączyły dwie miejscowości – Świelubie oraz Włościbórz, które nie brały udziału w zeszłym roku. Dzięki temu zasięg dobrej zabawy dociera do coraz większego grona mieszkańców naszej Gminy.
W tym roku, podobnie jak i w zeszłym głównym celem jest zwiększenie aktywności sportowej oraz przyciągnięcie jak największej ilości uczestników i kibiców. Działania klubu Grot Dygowo mają na celu ciągły rozwój i zdobywanie doświadczeń, promocję aktywnego trybu życia oraz aktywność fizyczną w duchu fair play. Również chcemy ukazać prozdrowotne formy spędzania wolnego czasu, a przede wszystkim "odłączyć" dzieci i młodzież od komputera w okresie wakacyjnym i nie tylko. Chcemy także poprawić sprawność fizyczną i psychiczną wśród uczestników projektu, a poprzez grę i zabawę rozładować stresy i negatywne emocje.
Liczymy na to, że dzięki tym zajęciom upowszechnimy kulturę fizyczną i sport a w szczególności siatkówkę wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Dygowo. Dla nas największą nagrodą będzie zachęcenie do kontynuowania treningów siatkarskich na hali sportowej przy ZS w Dygowie po okresie wakacyjnym.