Ochotnicza Straż Pożarna w Czerninie może pochwalić się nowym sprzętem medycznym - defibrylatorem. Urządzenie to zostało zakupione dzięki hojności darczyńców, którzy wspierali akcję. Dary te, zróżnicowane od symbolicznej złotówki po imponującą kwotę 4000 złotych, umożliwiły zakup niezwykle przydatnego sprzętu medycznego.

Inicjatorem akcji był Bartosz Szpytko, który rozpoczął zbiórkę środków na platformie Zrzutka.pl. Można śmiało powiedzieć, że była to inicjatywa oddolna, oparta na szczytnym celu poprawy bezpieczeństwa i możliwości udzielania pomocy medycznej w lokalnej społeczności.

Dzięki zebranym środkom udało się nabyć defibrylator AED Philips FRx w PELI, który oficjalnie został zaprezentowany 15 kwietnia 2024 roku przed remizą w Czerninie. Urządzenie to będzie teraz częścią wyposażenia jednostki i znajdzie się w torbie ratowniczej R1. Druhowie z Czernina serdecznie podziękowali Bartoszowi za jego zaangażowanie w tę szczytną sprawę, doceniając jego wysiłek w poprawę bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Bartkowi podziękował również wójt Gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk. Podkreślił on, że nowy defibrylator znacznie zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Czernina i okolicznych miejscowości, będąc kluczowym narzędziem w ratowaniu życia w nagłych przypadkach medycznych.

Materiał wideo SHORTS