Lekkie wozy strażackie dla OSP w Dygowie i Czerninie

Do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, z gminy Dygowo wpłynął wniosek o  zakup dwóch lekkich wozów strażackich wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla jednostek OSP w Dygowie i Czerninie w celu ochrony terenów cennych przyrodniczo przed pożarem i innymi zagrożeniami na obszarze powiatu kołobrzeskiego. Beneficjentem wniosku jest Ochotnicza Straż Pożarna w Dygowie. Z pięciu projektów wybranych do dofinansowania wniosek OSP Dygowo znalazł się na drugim miejscu. Przyznano 100 % wnioskowanej kwoty, czyli 807 840,00 złotych. Wartość całego projektu to 950 400, 00 złotych, tak więc 85 % stanowi dofinansowanie. Lekkie pojazdy pożarnicze od dawna są wyczekiwane przez strażaków z gminy Dygowo. Teraz OSP Dygowo musi  dopilnować procedur z WFOŚiGW ,aby na czas dostarczyć dokumenty do umowy o dofinansowanie. Pozytywny wynik tego konkursu można uznać za duży sukces wszystkich ,którym na sercu leży bezpieczeństwo gminy i jej mieszkańców oraz tych ,którzy uczestniczyli w merytorycznym przygotowaniu wniosku.

Foto: uni-truck.iveco.pl