Nowe samochody strażackie dla OSP Czernin i Dygowo

21 września miało miejsce  uroczyste podpisanie umowy na zakup dwóch lekkich wozów strażackich dla jednostek OSP w Dygowie i Czerninie. Umowa została podpisana w remizie OSP w Czerninie przez Prezesa OSP Dygowo - Marcina Tekiel oraz Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Jacka Chrzanowskiego. Wnioskowana kwota dofinansowania to 807.840 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Całkowita wartość projektu - 950.400 zł.  Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony terenów cennych przyrodniczo przed pożarem i innymi zagrożeniami na obszarze Gminy Dygowo i powiatu kołobrzeskiego .
Należy przypomnieć, że wniosek o dofinansowanie został złożony 31 marca 2016 roku w WFOŚiGW, który jest Instytucją Organizującą Konkurs i w ramach oceny uzyskał 76,13 pkt, dzięki czemu znalazł się na 2 miejscu listy rankingowej.