Zebranie sprawozdawcze OSP Dygowo

W dniu wczorajszym odbyło się zebranie sprawozdawcze z działalności w roku 2016 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  bryg. Krzysztof Makowski, członek Zarządu Głównego Związku OSP RP Tomasz Tamborski, wójt Grzegorz Starczyk. Zebranie prowadził prezes OSP Dygowo Marcin Tekiel. Obrady poprzedziło ślubowanie na sztandar nowych członków jednostki. Sprawozdania z działalności, finansowe i komisji rewizyjnej za 2016 rok  przedstawili kolejno: Mirosław Andrusieczko, Aneta Bucka i Daniel Szeloch. Zebrani po zapoznaniu się treścią dokumentów w drodze głosowania jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium. Po zakończeniu tej części zebrania druhna Izabela Skiba i druh Szymon Skiba poinformowali ,że rezygnują z pracy w zarządzie jednostki. W związku zaistniałą sytuacją zarząd podjął decyzję ,że nie będzie uzupełniał składu do czasu zebrania wyborczego. W czasie spotkania poruszono ważne tematy: niskie uposażenie- ekwiwalent strażaków za udział w szkoleniach oraz lekkie pojazdy pożarnicze ,które w tym roku zasilą gminne jednostki OSP.
Autor zdjęć Marek Kawęcki.
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.