Strażacy z Dygowa na spektakularnych ćwiczeniach w MEC

Na terenie Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła ćwiczenia zgrywające dla jednostek straży pożarnej Powiatu kołobrzeskiego objętych Krajowym Systemem Ratowniczo- Gaśniczym. W ćwiczeniach brała także udział jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Dygowa. Zapraszam na reportaż z dzisiejszych ćwiczeń, w którym komendant KP PSP bryg. Krzysztof Makowski przedstawi scenę i cele tego wydarzenia , a strażacy z Dygowa podzielą się wrażeniami po zakończonych ćwiczeniach.