Interwencja OSP Dygowo w Bardach

W środę 3 maja Ochotnicza Straż Pożarna z Dygowa interweniowała w miejscowości Bardy. Na jednej z posesji utylizowane były poprzez spalanie ścinki drzew iglastych. Działania zastępu strażaków polegały na zgaszeniu miejsc wypalania krzewów przy pomocy jednego prądu wody w natarciu. Właściciel posesji został pouczony, że obowiązuje bezwzględny zakaz takiej formy pozbywania się urobku po ścince. Na miejscu akcji była tylko jednostka OSP z Dygowa. Działania trwały około jednej godziny.