Gmina Dygowo ma nowych strażaków-ratowników

W minioną niedzielę strażacy ochotnicy z terenu gminy Dygowo zakończyli projekt pn. ” KPP- Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla członków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych”. Celem projektu było kształcenie i przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładowi opieki zdrowotnej. Przeprowadzono zajęcia praktyczne oraz teoretyczne, które zakończyły się egzaminem końcowym.