Wodne szkolenie strażaków-ochotników z Dygowa

W sobotę Dargocicach na jeziorze Kamienica odbyło się szkolenie strażaków ratowników z zakresu bezpieczeństwa i ratowania osób poszkodowanych na wodą. W ćwiczeniach udział brały wszystkie jednostki włączone do KSRG w tym ochotnicy z Dygowa. Głównym założeniem ćwiczeń było prawidłowe i bezpieczne udzielenie pomocy osobie tonącej nad wodą przy użyciu dostępnego sprzętu, jaki znajduje się na wyposażeniu pojazdu ratowniczo - gaśniczego: koła ratunkowego, boi ratowniczej, bosaka ratowniczego, kamizelki ratunkowej i asekuracyjnej, kombinezonu wypornościowego, linki asekuracyjnej, rzutki ratowniczej oraz linki ratowniczej na bębnie. Instruktorem ćwiczeń był oficer pożarnictwa Andrzej Dudkiewicz z Centrum Nurkowego Blue Dive w Kołobrzegu.
Autor zdjęć OSP Dygowo