Zebranie sprawozdawcze OSP Dygowo

W sobotę 10 marca odbyło się  zebranie sprawozdawcze  Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie. Miejscem spotkania była miejscowa świetlica. Zebranie prowadził prezes jednostki dh Marcin Tekiel. Gośćmi zebrania byli: Komendant Powiatowy PSP w Kołobrzegu -bryg. Krzysztof Makowski , Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kołobrzegu - dh Mirosław Zalewski ,wójt Grzegorz Starczyk oraz sympatycy- przedsiębiorcy: Zygmunt Adaszewski i Tadeusz Lewandowski . Przed oficjalną częścią zebrania druhny i druhowie wzajemnie obdarowali się kwiatami z okazji Dnia Kobiet i czekoladkami z życzeniami z okazji Dnia Mężczyzny. Przypadający na 11 marca Dzień Sołtysa także miał swój akcent. Strażak –ochotnik Wojciech Galek otrzymał życzenia i upominek od kolegów. Była także okazja do podziękowań. Zygmunt Adaszewski za wsparcie zakupu lekkich pojazdów pożarniczych dla OSP w Dygowie i Czerninie ,otrzymał pamiątkowy grawerton.  Następnie odbyło się ślubowanie na sztandar  trzech druhen , które z MDP weszły w skład członków zwyczajnych jednostki w Dygowie. Ślubowanie odebrał komendant gminny Szymon Skiba. Oficjalna część zebrania to przedstawienie sprawozdań za rok 2017 i planów na rok obecny. Po  odczytaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej, druhowie jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi. Głos zabrał komendant powiatowy bryg. Krzysztof Makowski, który wysoko ocenił wyszkolenie członków jednostki. Podkreślił ,że ochotnicy z Dygowa to pełnowartościowi ratownicy o porównywalnym poziomie do strażaków zawodowych. Zwrócił uwagę na konieczność zwiększenia działalności jednostki OSP związanej z prewencją społeczną i edukacją dzieci i młodzieży w zakresie zapobiegania pożarom i innym zdarzeniom. Wiceprezes dh Mirosław  Zaleski  zaznaczył ,że jednostka z Dygowa pod względem wyposażenia i wyszkolenia jest wzorcowa dla innych w powiecie.  Wójt Grzegorz Starczyk również nawiązał do wysokiego wyszkolenia strażaków w kontekście pożaru budynku mieszkalnego w Dygowie. Podkreślił, że ich umiejętności umożliwiły współdziałanie z zastępami PSP ,co zminimalizowało straty materialne. Zebranie było także okazją do wręczenia członkom jednostki medali i odznaczeń. Srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymała dh Genowefa Karczewska, brązowe dh Emilia Królik i dh Jerzy Leszczyński.  Druh Marcin Tekiel podziękował za wsparcie jego uczestnictwa w  Mistrzostwach Europy Firefighter Combat Challenge w Łodzi. Pamiątkowe grawertony otrzymali naczelnik OSP Dygowo Mirosław Andrusieczko i wójt Grzegorz Starczyk. Na zakończenie zebrania wybrano nowego kronikarza jednostki. Funkcję tę pełnić będzie dh Aleksandra Cheba.
Autor zdjęć Marek Kawęcki
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.