Strażacy z Dygowa zabezpieczali gotowość operacyjną w Powiecie

Przynależność Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego  to wyróżnienie ,ale szereg obowiązków. W dniu wczorajszym strażacy z Dygowa musieli wypełnić jeden z nich , można powiedzieć nietypowy , gdyż nie związany bezpośrednio z interwencją przy zdarzeniu ,ale z zabezpieczeniem gotowości operacyjnej Państwowej Straży Pożarnej w powiecie. Przed godziną dwudziestą pierwszą strażacy  wyjechali do Kołobrzegu ,gdzie przez blisko dwie godziny pełnili dyżur ,będąc w dyspozycji dyżurnego Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej PSP. Konieczność takiego działania wynikała z faktu, że trzy zastępy PSP wyjechały do pożaru budynku mieszkalnego w Siemyślu.