Dygowie. St. Kpt. Krzysztof Gruchała z sekcji ds. kontrolno – rozpoznawczych PSP w Kołobrzegu oraz prezes zarządu gminnego OSP dh Marcin Tekiel, z pomocą prezentacji multimedialnej przedstawili zebranym najważniejsze aspekty związane z zabezpieczeniem domu –mieszkania przed zatruciem czadem  pożarem sadzy. Zaprezentowali również  działanie czujki elektronicznej wykrywającej tlenek węgla. Kolejne spotkania: w środę we Wrzosowie i w piątek w Czerninie , oba o godzinie 18.00.

Autor zdjęć Marek Kawęcki