W Dygowie odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2018 miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Zebranie otworzył prezes OSP Marcin Tekiel. Z okazji Dnia Kobiet druhowie wręczyli druhnom kwiaty. Dwóch nowych członków jednostki złożyło ślubowanie na sztandar. Przedstawiono sprawozdanie z działalności jednostki. OSP Dygowo będąca w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym interweniowała w 2018 roku 89 razy. Następnie przedstawiono sprawozdanie finansowe oraz komisji rewizyjnej ,po czym zarządowi OSP Dygowo udzielono większością  głosów absolutorium. Obecni za zebraniu byli: przedstawiciele Gminy Dygowo - wójt Grzegorz Starczyk, przewodniczący rady gminy Jerzy Leszczyński, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzeg  st. bryg. Krzysztof Makowski oraz wiceprezes Oddziału Powiatowego OSP Mirosław Zalewski.