W dniu wczorajszym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W czasie zebrania powołano druha ks. Piotra Niedźwiadka – proboszcza parafii Dygowo, na Powiatowego Kapelana Związku OSP RP. Wcześniej na wniosek  Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Szczecinie ,mianowania na tą funkcje dokonał Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski Edward Dajczak. Głównym zadaniem kapelana będzie sprawowanie opieki duszpasterskiej wśród strażaków ochotników i ich rodzin.  Uchwałę zarządu odczytał Członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP druh Jerzy Bartnik , powołanie wręczyli: prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kołobrzegu druh Bogusław Grygiel oraz wiceprezes druh Mirosław Zalewski.

Zebranie było również okazją  aby uhonorować pamiątkowym grawertonem i  kwiatami druha Tadeusza Wygasia, z okazji siedemdziesiątych urodzin plus jeden rok.  Tadeusz Wygaś jest wieloletnim działaczem OSP  w strukturach szczebla gminnego ,wojewódzkiego i obecnie powiatowego. Przez lata zajmował się również sprawami OSP w Urzędzie Gminy Dygowo.