W Koszalinie, w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazane zostały 17 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych umowy dofinansowania na łączną kwotę blisko 400 tysięcy złotych. Z gminy Dygowo wsparcie w kwocie 24.975 złotych otrzymała jednostka OSP z Dygowa, którą reprezentował Prezes Zarządu OSP Gminy Dygowo – Marcin Tekiel.

Na wydarzeniu obecni byli: Małgorzata Golińska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Czesław Hoc – Poseł na Sejm RP,  Marek Subocz– Wicewojewoda Zachodniopomorski oraz brygadier  Jarosław Tomczyk – Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Obecny był również Wójt Gminy Dygowo – Grzegorz Starczyk.

Otrzymane środki przeznaczone będą na nowy sprzęt typu: radiotelefony, motopompy, ubrania specjalne, hełmy, węże, pilarki i agregaty, węże, kurtyny wodne, detektory do pomiaru stężeń tlenu oraz dwutlenku węgla.

osp-dygowo

osp-dygowo

osp-dygowo