Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Dygowo

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Dygowo

9 października odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze za rok 2020 jednostki Ochotniczej Starzy Pożarnej w Dygowie.

Zebranie rozpoczęło uczczenie minutą ciszy za członków OSP ,którzy odeszli na Wieczną Służbę. Następnie druhowie, którzy osiągnęli pełnoletność: Stanisław Błaszczyk i Kacper Tekiel ,złożyli ślubowanie  i tym samym zasilili szeregi czynnych członków jednostki. Ślubowanie  przyjął  Komendant Gminny ZOSP RP dh Szymon Skiba.

Kolejnym punktem zebrania było odczytane sprawozdania za okres sprawozdawczy oraz przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego. Przewodniczący komisji rewizyjnej wystąpił z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla zarządu OSP Dygowo. Uprawnieni członkowie udzieli jednogłośnego absolutorium zarządowi.

Na zebraniu obecni byli: wójt Grzegorz Starczyk , przewodniczący rady gminy Jerzy Leszczyński, komendant powiatowy st. bryg. Krzysztof Makowski ,wiceprezes zarządu powiatowego dh Mirosław Zalewski.

Prezes zarządu OSP Dygowo ,Marcin Tekiel przedstawił główne cele działalności w kolejnej kadencji. Będą to: budowa nowej remizy oraz pozyskanie nowych członków MDP.


 


Drukuj