W dniu wczorajszym jednostki OSP z Czernina , Dygowa i Wrzosowa interweniowały przy usuwaniu skutków silnego wiatru na terenie gminy Dygowo. Połamane drzewa i konary zalegały na drogach powiatowych , gminnych i drodze wojewódzkiej.