Ogłoszenia duszpasterskie 24.05.2020

Ogłoszenia duszpasterskie 24.05.2020

1. W kalendarzu liturgicznym:

- niedziela - uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, odpust w nasze wspólnocie parafialnej.

- nabożeństwa majowe ku czci NMP. W kościołach pomocniczych są sprawowane według już ustalonej tradycji. W kościele parafialnym w dni powszednie są odprawiane o godz. 17.30. W niedzielę przed sumą o godz. 12.30. Jak co roku,  znakiem naszej czci oddawanej NMP, będą pojedyncze kwiaty składane do wazonów umieszczonych przy ołtarzu NMP Częstochowskiej,

- trwa nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego,

- wtorek - wsp. św. Filipa Neri, kapłana,

- środa - wsp.  św. Pawła VI, papieża,

- czwartek - o godz. 17.30 modlitwa w intencji powołań kapłańskich i zakonnych,

- piątek - wsp. św. Urszuli Ledóchowskiej

- sobota  -  wigilia uroczystości Zesłania Ducha Świętego,

- niedziela - uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

2. Intencje mszalne. Są  wolne intencje we wrześniu 2020.

3. W związku z panującą sytuacją i wprowadzonymi ograniczeniami zaistniała sytuacja, w której wpływy finansowe, konieczne do utrzymania parafii zostały bardzo ograniczone. Pomimo pandemii, Parafia ponosi stałe opłaty za media. Bardzo dziękują tą drogą tym z naszych Parafian, którzy przesłali ofiary, aby utrzymać płynność finansową.  Serdecznie proszę, abyśmy wspólnie zadbali o naszą Wspólnotę i jej życie także materialne. Pozwalam sobie załączyć  numer konta parafialnego na które można wpłacać dobrowolne ofiary: 19 8562 0007 0040 0031 2000 0010.

4.Polecam prasę katolicką: „G N”.

5.Spotkania w tym tygodniu: w piątek o godz. 17.00 spotkanie w kościele dla ministrantów i kandydatów.

6. W tym roku uroczystość Bożego Ciała przypada 11 czerwca. Procesja z zastosowaniem przepisów sanitarnych będzie miała miejsce tylko w Dygowie i rozpocznie się Mszą św. O godz.12.30. Proszę, aby jak co roku wznieść polowe ołtarze, na których będzie można postawić monstrancję z Najświętszym Sakramentem. Pierwszy ołtarz w tym roku, proszę, aby wznieśli mieszkańcy Czernina, drugi o ołtarz mieszkańcy Dębogardu, trzeci ołtarz mieszkańcy  Świelubia, czwarty ołtarz rodzice dzieci przygotowujących się do życia Eucharystią z klas III i II szkół podstawowych.

7. Przy wyjściu z kościoła w Dygowie oraz Czerninie i Świelubiu są wyłożone Paschaliki wielkanocne w cenie 5 zł. z których dochód jest przeznaczony na cele charytatywne Caritas Diecezji oraz Caritas Parafialnej. Możemy też przy ołtarzu bocznym składać puszki z jałmużną wielkopostną.

8. Wszystkim Parafianom i Gościom życzę udanego tygodnia. Jubilatom i solenizantom składam serdeczne życzenia.

9. Zapowiedzi przedślubne: Dawid Matejak, kawaler, zam., w Kołobrzegu i Angelika Wiśniewska, panna, zam., w Świelubiu, zap. I.

10 . Dzisiaj PZC kwestuje na rzecz pokrycia kosztów związanych z leczeniem.

 W minionym tygodniu odszedł do wieczności śp. Kazimierz Jaster z Dygowa. Pogrzeb w środę. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona o  godz. 15.00 w kościele parafialnym.

 


Drukuj