Święcenie pokarmów w parafii Dygowo

Święcenie pokarmów w parafii Dygowo

Proboszcz ks. dziekan Piotr Niedźwiadek poświęcił przy krzyżach i kościołach parafii Dygowo koszyczki z pokarmem na stoły wielkanocne. O godzinie 9.00 rozpoczęło świecenie w kościele w Dygowie i kolejno w Miechęcinie, Bardach, Świelubiu, Pustarach, Dębogardzie, Stramniczce, Stojkowie ,Gaskowie i o godzinie 12.00 ponownie w Dygowie.

We wszystkich miejscach ksiądz proboszcz życzył parafianom łask Bożych w postaci zdrowia i pomyślności oraz pokoju w sercach , rodzinie i ojczyźnie. Wszędzie również zaproszał na uroczystość Wigilii Paschalnej w kościele Parafialnym.

W kościele w Dygowie przy Grobie Pańskim z Najświętszym Sakramentem straż honorową pełniła Ochotnicza Straż Pożarna z Dygowa.


Drukuj