Jubileusz 50-lecia Parafii we Wrzosowie

Jubileusz 50-lecia Parafii we Wrzosowie

Dnia 30 września 2023r. uroczystą Eucharystią o godzinie 17.00. w kościele parafialnym we Wrzosowie zakończyliśmy Rok Jubileuszowy. Dokładnie  dnia 2 października 1973 r. została powołana do życia nasza parafia. Msza św. w przeddzień 50. rocznicy prowadzona przez Bpa Zbigniewa Zielińskiego rozpoczęła nie tylko nowe 50-lecie. Wydarzenie to było połączone z peregrynacją kopii piety czyli figurki Matki Bożej Bolesnej z sanktuarium naszej diecezji ze Skrzatusza. Pieta odwiedziła wspólnoty w kościołach we Wrzosowie i Kłopotowie, chorych w DPS Piotrowicach i w kaplicy w DPS we Włościborzu oraz społeczność szkolną w Szkole Podstawowej we Wrzosowie. Razem z Maryją zawierzyliśmy Bogu pierwsze i drugie 50-lecie. Ufam, że to był dobry czas.

Wszystkim Dziękuję .  

Ks. Grzegorz Jagodziński

Ps. Zdjęcia ukazują wszystkie miejsca naszych spotkań oraz prace konkursowe dzieci zatytułowane: „50 URODZINY NASZEJ PARAFII” i nagrodzonych uczestników.

Autorka fotografii i filmu: Malwina Napiórska


Drukuj