Archeologiczna sensacja. Kurhany wielbarskie w Bagiczu (wideo)

Muzeum Kołobrzeskie "Patria Colbergiensis" z ratusza gościło niedawno archeologa - dr. Chmiel Chrzanowską. Kołobrzeżanka – pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego  przedstawiła tajemnice przeszłości, prowadząc wykład pt. "Cicho spoczywają umarli. Badania na cmentarzysku kurhanowym kultury wielbarskiej w Bagiczu". Badania rozpoznawcze

na terenach leśnych są niezwykle trudne z uwagi na oczywiste problemy wynikające z zadrzewienia. Niemniej od momentu wykorzystania w badaniach archeologicznych technologii LIDAR (skaning laserowy ,technika pozyskiwania danych dla numerycznego modelu terenu),coraz więcej stanowisk posiadających własną formę terenową zostaje odkrytych na terenach pokrytych gęstą roślinnością. Właśnie przy użyciu skanowania LIDAR odkryte zostało stanowisko kurhanowe zlokalizowane w lasach kołobrzeskich. Referat prezentował wyniki badań na cmentarzysku kultury wielbarskiej, która funkcjonowała na ziemiach polskich w pierwszych wiekach naszej ery, a której przedstawicieli identyfikuje się niekiedy z ludnością gocką. Dr Marta Chmiel Chrzanowska wprowadziła słuchaczy  również na kwestie związane z archeologią śmierci i problemy wynikające z badań na cmentarzyskach. Zapraszam na zapis wideo wykładu.