„Ściernisko”- Kultowa Gazeta Gminy Dygowo

Ściernisko, z tym słowem większość na pewno od razu kojarzy pole, na którym pozostały po żniwach kłujące łodygi zbóż. Mieszkańcy gminy Dygowo , szczególnie średnie pokolenie i seniorzy z całą pewnością mają skojarzenie z czasopismem. Od 1990 roku, nieprzerwanie przez sześć lat ukazywał się Miesięcznik Społeczności Gminy Dygowo „Ściernisko”. Była

to gazeta o charakterze lokalnym ,powstała na fali transformacji ustrojowej niosącej wolność słowa i gospodarkę wolnorynkową. Grupa społeczników – pracowników Urzędu Gminy w Dygowie i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Dygowie tworząc zespół redakcyjny , 15 września 1990 roku oddała do rąk mieszkańców gminy pierwszy numer czasopisma. Wydawcą był Gminny Ośrodek Kultury w Dygowie, a redaktorem naczelnym Andrzej Chludziński. Miesięcznik bardzo szybko zyskał sobie sympatię mieszkańców. Publikacje obejmujące sprawy lokalne takie jak: wywiady z ciekawymi  ludźmi kształtującymi ówczesną rzeczywistość gminną, historia gminy, wydarzenia bieżące, ogłoszenia rubryki policyjne, USC i rozrywkowe były źródłem nowej jakości przekazu wszelkiej informacji ,której wszyscy przez dziesiątki lat byli pozbawieni. Pionierski charakter „Ścierniska” doceniali mieszkańcy i instytucje z kręgów mediów. Na jednym z konkursów gazeta dygowska została wyróżniona i nagrodzona. Niestety , 15 marca 1996 roku , 64. numerem „Ściernisko” zakończyło działalność, a w zasadzie zawiesiło, bo w dalszym ciągu figuruje w rejestrach urzędowych jako organ prasowy.  Zapraszam do obejrzenia filmu , w którym osoby tworzące ówczesny zespół redakcyjny : Andrzej Chludziński, Dorota Gruchała, Barbara Grygonis , Katarzyna Kędziora i Marek Zawadzki , podzielą się swoimi wspomnieniami z tamtych lat.