Wielka Armia pod Kołobrzegiem w 1807 roku. Barwa i broń (cz.1)

W Kołobrzeskim Muzeum Patria Colbergiensis ,Ireneusz Piecyk -nauczyciel historii, modelarz figurek żołnierzy, pasjonat epoki napoleońskiej ,przybliżył zebranym ,jak mówił wiedzę dosyć hermetyczną, dosyć niszową dotyczącą umundurowania ,uzbrojenia Wielkiej Armii 1807 roku. Wielka Armia Napoleona była koalicją wielonarodową. Oddziały włoskie,

francuskie, polskie, holenderskie i niemieckie ,które od marca do lipca 1807 roku oblegały Kołobrzeg różniły się uzbrojeniem i umundurowaniem. Właśnie te różnice oraz specyfikę poszczególnych formacji wielobarwnej armii Napoleona przedstawił w prezentacji multimedialnej Ireneusz Piecyk. Zapraszam na pierwszą z dwóch części zarejestrowanej prezentacji.