Podziękowanie i hołd działaczom OSP Gminy Dygowo

Podziękowanie i hołd działaczom OSP Gminy Dygowo

W październiku ukazało się wydawnictwo „Ochotnicza Straż Pożarna w Gminie Dygowo pow. kołobrzeski 1945-2017”pod redakcją Andrzeja Chludzińskiego. Nakład w ilości 500 egzemplarzy , który sfinansowała Gmina Dygowo trafił w całości do urzędu gminy. Publikacja będzie sukcesywnie przekazywana działaczom OSP jak i innym mieszkańcom zaangażowanym w

życie społeczne gminy. Część egzemplarzy przekazano jako egzemplarze obowiązkowe do bibliotek na terenie kraju. Ochotnicze Straże Pożarne tworzyły i tworzą historię gminy Dygowo, aby nie uleciały w zapomnienie wydarzenia i ludzie tworzący tę historię, zrealizowano zamierzenie zebrania istniejących w różnych miejscach materiałów w jedną pozycję książkową. Znalazły się tam historie jednostek OSP z: Czernina, Dygowa, Jazów, Kłopotowa, Piotrowic, Pustar, Skoczowa, Stojkowa i Wrzosowa. Książka zawiera również  wspomnienia działacza ochrony przeciwpożarowej Pana Zdzisława Grzelaka z lat 1949-1960.


Drukuj