Tadeusza Mazowieckiego. Wcześniej 8 marca sejm uchwalił ustawę o samorządzie gminnym, która nadała gminom osobowość prawną , źródła dochodów oraz zarzadzanie lokalnymi sprawami publicznymi.  Przez pierwsze trzy kadencje organem wykonawczym był zarząd gminy na czele z  wójtem wybieranym przez osiemnastoosobową radę. Zmiany nastąpiły w 2002 roku. 20 czerwca weszła w życie ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta , na mocy której wójt wybierany jest mieszkańców gminy w wyborach bezpośrednich i stanowi jednoosobowy organ wykonawczy w gminie. Zmniejszyła się również ilość radnych do piętnastu. Poniżej zestawienie składów Rady Gminy Dygowo ośmiu kadencji oraz wspólna fotografia przewodniczących rady gminy Dygowo łącznie sześciu kadencji, wykonana 22 listopada w przerwie I sesji Rady Powiatu w Kołobrzegu. Od lewej: Artur Wasiewski (VII) ,Antoni Bernatowicz (II,III,IV) i Jerzy Leszczyński (VI,VIII) – obecny przewodniczący.


                                                                                                             
Źródło: Leszek Zugaj ,Historia Administracji w Gminie Dygowo 1945-2013 (2013)