Prezentacja książki opisującej fortyfikacje Kołobrzegu z 1807 roku

Prezentacja książki opisującej fortyfikacje Kołobrzegu z 1807 roku

W Pałacu Braunschweigów należącym Muzeum Oręża Polskiego  w Kołobrzegu odbył się Wieczór autorski Roberta Dziemby.  Autor zaprezentował książkę "Reduta Polska a fortyfikacje Twierdzy Kołobrzeg podczas oblężenia w 1807 roku".  Uczestnicy spotkania otrzymali w prezencie egzemplarz książki, która powstała we współpracy Fundacji Historia Kołobrzegu z Muzeum Oręża Polskiego. Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu z budżetu Powiatu Kołobrzeskiego. Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski, który był obecny na spotkaniu.

We wstępie książki czytamy , że celem autora było: … opisanie polowej fortyfikacji pod nazwą Reduta Polska , prezentacja argumentów przemawiających za jej istnieniem, ze wskazaniem przeznaczenia oraz wojskowej eksploatacji w czasie blokady, a następnie zdobywania Twierdzy Kołobrzeg w 1807 roku. Powyższe zostanie zestawione z argumentami przemawiającymi za istnieniem „Reduty Sułkowskiego”(…), celem wykazania , że w owym czasie Polacy używali tylko jednej fortyfikacji – Reduty Polskiej.

Robert Dziemba podsumowując swoje wystąpienie podkreślił ,że postęp wszelkich badań historycznych możliwy jest dzięki kolejnym pokoleniom historyków, którzy poprawiają poprzednie badania. Zaznaczył: Historyk nie jest sędzią, historyk nie wydaje wyroków, historyk bada materiał opisuje go i wyjaśnia.


Drukuj