Honorowe obywatelstwo  to tytularne wyróżnienie nadawane osobom szczególnie zasłużonym dla miasta lub gminy.  Gmina Dygowo ma swoich honorowych obywateli. Tytuł  Honorowy Obywatel Gminy Dygowo zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym  nadaje wyłącznie  Rada Gminy Dygowo, która  po raz pierwszy przyznała to wyróżnienie w 1995 roku. Uhonorowanych zostało siedem osób „… w dowód uznania zasług na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego gminy w latach 1945-1995” (uchwała Nr VI/44/95 z 27 lutego 1995).

Mieczysław Cisak (1912-2009)

Janusz Górski (1903-2003)

Jan Olbryś (1921-2009)

Władysław Machnicki (1914-1998)

Zofia Świdnicka ( 1908-1996)

Ks. Henryk Świerkowski (1914-2003)

Antoni Migda (1920-2000)

Kolejny tytuł Honorowego Obywatela Gminy Dygowo otrzymał Mikołaj Bondarczuk (1913- 2008). Rada Gminy Dygowo przyznała tytuł na mocy uchwały Nr V/28/99 z 10 marca 1999 roku „ … w dowód uznania zasług poniesionych na rzecz funkcjonowania demokracji lokalnej , sprawującemu przez okres 51 lat funkcję Sołtysa Sołectwa Wrzosowo, za działalność społeczną i osobiste zaangażowanie , które przyczyniły się do wzbogacenia dokonań społeczności Gminy Dygowo w latach 1948 -1998”.

 5 września 2014 roku uchwałą Rady Gminy Dygowo Nr XXXIX/392/14 Akt Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Dygowo otrzymał ks. biskup Paweł Cieślik. W uzasadnieniu  załączonym do uchwały czytamy między innymi: „W roku bieżącym Ksiądz Biskup Paweł Cieślik obchodzi 50 rocznicę święceń kapłańskich oraz 20-lecie sakry biskupiej. Jako biskup sprawował pierwszą funkcję biskupią właśnie w Dygowie. W ciągu lat sprawowania posługi biskupiej ,brał udział w wielu wydarzeniach patriotycznych i religijnych na terenie gminy Dygowo…”.

Rada Gminy Dygowo przyznała do tej pory łącznie 9 tytułów Honorowego Obywatela Gminy Dygowo. Czy będą następne akty nadania? Czas pokaże. Póki co ,warto przypominać społeczności uhonorowanych obywateli, którzy wpisali się swoją pracą i działalnością społeczną w historię gminy.

Numery uchwał mają odniesienie do dokumentu źródłowego.