Honorowi Obywatele Gminy Dygowo

Honorowi Obywatele Gminy Dygowo

Honorowe obywatelstwo  to tytularne wyróżnienie nadawane osobom szczególnie zasłużonym dla miasta lub gminy.  Gmina Dygowo ma swoich honorowych obywateli. Tytuł  Honorowy Obywatel Gminy Dygowo zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym  nadaje wyłącznie  Rada Gminy Dygowo, która  po raz pierwszy przyznała to wyróżnienie w 1995 roku. Uhonorowanych zostało siedem osób „… w dowód uznania zasług na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego gminy w latach 1945-1995” (uchwała Nr VI/44/95 z 27 lutego 1995).

Mieczysław Cisak (1912-2009)

Janusz Górski (1903-2003)

Jan Olbryś (1921-2009)

Władysław Machnicki (1914-1998)

Zofia Świdnicka ( 1908-1996)

Ks. Henryk Świerkowski (1914-2003)

Antoni Migda (1920-2000)

Kolejny tytuł Honorowego Obywatela Gminy Dygowo otrzymał Mikołaj Bondarczuk (1913- 2008). Rada Gminy Dygowo przyznała tytuł na mocy uchwały Nr V/28/99 z 10 marca 1999 roku „ … w dowód uznania zasług poniesionych na rzecz funkcjonowania demokracji lokalnej , sprawującemu przez okres 51 lat funkcję Sołtysa Sołectwa Wrzosowo, za działalność społeczną i osobiste zaangażowanie , które przyczyniły się do wzbogacenia dokonań społeczności Gminy Dygowo w latach 1948 -1998”.

 5 września 2014 roku uchwałą Rady Gminy Dygowo Nr XXXIX/392/14 Akt Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Dygowo otrzymał ks. biskup Paweł Cieślik. W uzasadnieniu  załączonym do uchwały czytamy między innymi: „W roku bieżącym Ksiądz Biskup Paweł Cieślik obchodzi 50 rocznicę święceń kapłańskich oraz 20-lecie sakry biskupiej. Jako biskup sprawował pierwszą funkcję biskupią właśnie w Dygowie. W ciągu lat sprawowania posługi biskupiej ,brał udział w wielu wydarzeniach patriotycznych i religijnych na terenie gminy Dygowo…”.

Rada Gminy Dygowo przyznała do tej pory łącznie 9 tytułów Honorowego Obywatela Gminy Dygowo. Czy będą następne akty nadania? Czas pokaże. Póki co ,warto przypominać społeczności uhonorowanych obywateli, którzy wpisali się swoją pracą i działalnością społeczną w historię gminy.

Numery uchwał mają odniesienie do dokumentu źródłowego.


Drukuj