Mieszkańcy Dębogardu  przekazali Stowarzyszeniu Pamięć i Tożsamość obszerną kolekcję fotografii ślubnej oraz przedstawiającej codzienne życie miejscowości od lat pięćdziesiątych XX wieku. Wśród pamiątek rodzinnych znalazł się również akt nadania ziemi powojennym osadnikom.  

Stowarzyszenie serdecznie dziękuje wszystkim Darczyńcom z Dębogardu oraz Osobom, które pomogły w rozpowszechnieniu informacji o działalności stowarzyszenia w zakresie tworzenia archiwum społecznego.

Przekazane zbiory zostaną opracowane i wprowadzone w zasób Otwartego Archiwum Społecznego oraz posłużą realizacji planowanych projektów dokumentujących historię gminną, poszerzajacą wiedzę o ludziach, wydarzeniach i miejscach, którym grozi zapomnienie.

 

Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Gminy Dygowo

Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Gminy Dygowo

wpisane 15.11.2021 r. do ewidencj stowarzyszeń zwykłych w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu pod pozycją 41/2021

Zarząd

Marek Kawęcki- prezes

Zbigniew Drewniak - wiceprezes

Kontakt

606 764 123, 604 911 535

gminadygowo@gmail.com