Archiwum Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Gminy Dygowo wzbogaciło się o cenny zbiór wycinków prasowych z lat 2003-2008. Ta skarbnica wiedzy, dokumentująca wszystko, co działo się wówczas w gminie Dygowo i zostało zapisane na łamach prasy, została skrzętnie opisane i zabezpieczone w pięciu tomach.

Idea gromadzenia wycinków prasowych została wprowadzona przez ówczesnego wójta Gminy Dygowo, Marka Zawadzkiego. Dzięki jego inicjatywie oraz zaangażowaniu sekretarz Gminy Dygowo, Doroty Gruchały, archiwum mogło powstać i być starannie przechowywane. Pani Dorota Gruchała przekazała te materiały archiwalne, za co stowarzyszenie wyraża jej serdeczne podziękowania.

Archiwum stowarzyszenia rozrasta się dzięki osobom, które chcą zachować pamiątki dotyczące gminy i jej mieszkańców. Dzięki ich zaangażowaniu zasoby archiwalne, zarówno w postaci fizycznej, jak i cyfrowej, są powoli, a nawet bardzo powoli, ewidencjonowane i opisywane. Mimo że działalność stowarzyszenia to tylko wycinek czasu, który mogą poświęcić jego członkowie, już niebawem planowane są opracowania w formie wystaw lub publikacji.

Tradycyjnie zapraszamy Państwa do dzielenia się pamiątkami i wspomnieniami dotyczącymi Gminy Dygowo. Wspólnie możemy zachować pamięć o przeszłości naszej gminy dla przyszłych pokoleń. Każdy przekazany dokument, fotografia czy wspomnienie jest cennym wkładem w budowanie wspólnej historii.

Archiwum Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Gminy Dygowo to żywe świadectwo historii, które dzięki zaangażowaniu wielu osób będzie nadal się rozwijać i służyć kolejnym pokoleniom.

Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Gminy Dygowo

Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Gminy Dygowo

wpisane 15.11.2021 r. do ewidencj stowarzyszeń zwykłych w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu pod pozycją 41/2021

Zarząd

Marek Kawęcki- prezes

Zbigniew Drewniak - wiceprezes

Kontakt

606 764 123, 604 911 535

gminadygowo@gmail.com