Rękopis Konstytucji 3 Maja 1791 roku w Szczecinie

Oryginalna księga zawierająca  tekst Konstytucji 3 Maja z 1791 roku, została wystawiona w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. W Sali Rycerskiej urzędu ,gdzie prezentowany jest rękopis stworzono optymalne warunki ekspozycji ,takie jak: natężenie światła, temperatura i wilgotność powietrza. Dokument zaś znajduje się w szklanej gablocie. Ekspozycji towarzyszy wystawa ,która ukazuje w jakich  okolicznościach powstawała Konstytucja oraz jakie zmiany wprowadzała w ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wystawa będzie czynna do 4 maja.
Autor zdjęć Marek Kawęcki.
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.