"Konik Kołobrzeski" dla Roberta Maziarza i Rotary Club

W Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu odbyła się wieczorem uroczysta gala w czasie której wręczono nagrodę Prezydenta Miasta Kołobrzeg – Konik Kołobrzeski. Szesnasta edycja tej imprezy stawia sobie za cel uhonorować osoby, instytucje, podmioty gospodarcze, których działalność w sposób szczególny wpływa na rozwój miasta, przyczynia się do jego promocji oraz odnosi spektakularne sukcesy o zasięgu ponadregionalnym. Wręczenie Koników poprzedziło przemówienie prezydenta Janusz Gromka podsumowujące osiągnięcia Kołobrzeżan w 2017 roku, oraz wręczenie  Srebrnej Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego Elżbiecie Polak – instruktorce plastyki w RCK Kołobrzeg. Prezydent wręczył także swoją nagrodę właścicielom centrum ogrodniczego – Magdalenie i Jerzemu Żulickim , oraz Marianowi Jagiełce reprezentującemu Kołobrzeską Izbę Gospodarczą. Jako pierwszy nagrodę Konik Kołobrzeski przyznaną przez Kapitułę dziennikarską trzymał już po raz drugi Robert Maziarz – założyciel Kołobrzeskiego Muzeum Patria Colbergiensis. Druga statuetka przyznana została przez Kapitułę prezydencką organizacji charytatywnej Rotary Club – działającej na rzecz najbardziej potrzebujących w naszym regionie. Wieczór uświetnił występ Anny Wyszkoni.
Autor zdjęć Marek Kawęcki
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.